Onarpen-prozesuak hiru fase ditu:

 1. Egin nahi dituzun ikasketak eskatzeko aurreinskripzioa (dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko duzu, baldintzak betetzen dituzula egiaztatzeko)
 2. Matrikulatu ahal izango zaren moduluak baremo-ordenaren arabera egokituko zaizkizun esleipena.
 3. Matrikula eta ordainketa, zeinean aukeratuko dituzun egokitu zaizkizun moduluak, behin betiko egitea erabakitzen dituzunak.

Esleitutako modulu guztietan matrikulatzea derrigorrezkoa ez denez, beti geratzen dira ondorengo esleipenekin betetzen diren plaza libreak: prozesua ez da lehen esleipenean amaitzen, eta irailera arte luza daiteke.

Posta elektronikoari, mugikorrean jasoko dituzun SMSei eta webgunean argitaratuko ditugun argibideei eta ikasgunearen atariko jarraibideei erreparatzea gomendatzen dugu.

Prozesua behar bezala egiteko, bete jarraibide eta aholku hauek:

Zalantzak badituzu
harremanetan jarri gurekin

Harremanetan jarri

1. Aurreinskripzioa

1.1. Eskaera egiteko moduluak zehaztu

Matrikulatzeko gomendioak

 • Hartu unetxo bat eskabide-orrian moduluak behar bezala ordenatzeko. Lehentasun-ordena horrek zehaztuko ditu egin ditzakezun moduluak.
 • Modulu bakoitzarentzat balioetsitako asteko orduak eta ordu totalak kontuan har itzazu. Ziklo bakoitzaren Ikasketa-planean dituzu.
 • Saio presentzialak dituzten moduluen ordu presentzial kopurua (existitzen badira), ordutegia eta egutegia kontuan har itzazu. Ziklo bakoitzaren Ikasketa-planean dituzu.
 • Zure egoera pertsonala, familiarra eta profesionala kontuan hartuta, astero ikasteari dedikatu ahal izango diozun ordu-kopurua kalkula ezazu, zure matrikula doitzeko.
 • Bete zure eskaera ideala (nahi duzunari gehien egokituko litzaiokeena). Aurrematrikula egitean, burutzeko asmoa dituzunak baino modulu gehiago aukeratzea gomendatzen dizugu. Kontuan izan ezazu agian ez zaituztela modulu guztietan onartuko.
 • Nahiz eta matrikulan ezingo duzun gainditu ordu-muga (700 ikasle berria zarenean eta 1.000 sartzeko lehentasuna duzunean), aurreinskripzioan ordu-kopurua mugagabea da.
 • Baliozkotzat edo salbuetsitzat jotzen dituzun moduluetan ez matrikulatzea gomendatzen dizugu. Baliozkotzeei eta salbuespenei buruzko informazioa kontsultatu.

Erabili tresna hau zure eskaera diseinatzeko:

DEFINITU ZURE PRESTAKUNTZA-IBILBIDEA

1.2. Inskripzio-eskaera egin

Inskripzio datak

Sartzeko eskaera eta dokumentazioa aurkeztea
BirtLHn inoiz matrikulatuta egon ez diren ikasleak
2020-21 ikasturtean BirtLHn matrikulatuta egon ez diren ikasleak
2020-21 ikasturtean BirtLHn matrikulatutako ikasleak, baina zikloan berriak direnak
maiatzaren 31tik ekainaren 15ra
2020-21 ikasturtean BirtLHn matrikulatutako ikasleak, ziklo berean jarraitzen dutenak maiatzaren 31tik ekainaren 28ra

Ezin badituzu izapideak epe horretan egin, beharrezko dokumentazioa ez zenuelako edo dena delako arrazoiengatik, ezohiko aldi bat dago, eta epe hori libre geratzen diren plazak esleitzeko irekiko da. Hemen kontsulta dezakezu egutegi osoa.

Ikasgunean sartzeko jarraibideak

 • 1. urratsa: Erregistratu Ikasgunean.
 • 2. urratsa: Sartu zure kontuan.
 • 3. urratsa: Sartzeko eskaeran sartu eta urrutiko LH hautatu.
 • 4. urratsa: Sortu urrutiko LHko eskaera berria, eta hautatu interesatzen zaizun zikloa.
 • 5. urratsa: Aukeratu izena eman nahi duzun moduluak lehentasun-ordenaren arabera, aurretik emandako aholkuei jarraituz.
 • 6. urratsa: Eskabidea bete ondoren, gorde eta inprimatu.
 • 7. urratsa: Eskabidean aldaketak egin nahi izanez gero, epea irekita dagoen bitartean egin ahal izango da.
 • 8. urratsa: Dokumentazioa horretarako ezarritako edozein lekuetan aurkeztea.

Dokumentazioa

Zer dokumentazio aurkeztu behar den

Eskatzaile guztiek nortasun-agiriaren kopia aurkeztu behar dute (NAN, AIZ,…), bai eta sartzeko bide gisa alegatutako tituluaren kopia edo sartzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere. Homologatzeko dauden atzerriko ikasketen kasuan, homologazioa eskatu izanaren egiaztagiria aurkeztuko da behin-behinean.

Alegatutako ikasketen batez besteko nota kontuan hartzeko, ohar hori berariaz agertu behar da aurkeztutako tituluan. Nota dokumentu horretan agertzen ez bada, ikasketa-espedientearen ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, oharrak jasotzen dituena. Aurkezten ez bada, 5 puntuko nota hartuko da.

Eskatutako dokumentazioak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batean idatzita egon behar du (euskaraz edo gaztelaniaz).

Ikasturte honetan (20-21) matrikulatuta egon diren ikasleek ez dute dokumentaziorik aurkeztu behar. Baremazioa ofizioz egingo da, gure esku dauden emaitza akademikoen arabera. Gure artxiboetan jasota ez dauden espedienteak (beste zentro batzuetan onartutako moduluak) dituenean bakarrik aurkeztu beharko dituzte, kontuan hartzea nahi badute (autonomia-erkidego honetako beste ikastetxe batean zikloko moduluren bat gainditu badute, eskabideko oharren eremuan jaso beharko dute).

Matrikulatzeko lehentasuna galdu dutenei baremazioa ofizioz egingo zaie, beren garaian aurkeztutako dokumentaziotik abiatuta. Sarbidea aldatu nahi badute soilik aurkeztu beharko dute dokumentazio berria. Zure espedientea Ikasgunea plataforman agertzen bada, nahikoa izango da eskabideko oharretan jasotzea.

Nola aurkeztu behar den dokumentazioa

Espedientea 2014-2015 ondorengoa bada eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren aplikazio informatikoan agertzen bada, ez da beharrezkoa izango dokumentazioa aurkeztea.

Osasun-arrazoiak direla eta, prozedura osorik online egitea gomendatzen da. Dokumentazioa Ikasgunea plataformaren bidez eskaneatu daiteke aurrez izena emateko epean.

Aurreinskripzio-fasean ez da beharrezkoa izango, beraz, jatorrizko dokumentazioa edo konpultsatua aurkeztea. Parte-hartzaileak berariaz arduratuko dira aurkeztutako dokumentazioaren egiazkotasunaz. Agiriren bat faltsua bada edo manipulatzen bada, prozedura honetan parte hartzeko eskubidea galduko da, legokiokeen erantzukizun zibil edo penalari kalterik egin gabe.

Aurkeztutako dokumentazioa modu digitalean egiaztatu ezin denean edo euskal hezkuntza-administrazioaren erregistroetan agertzen ez denean, ikastetxeak moduluaren batean matrikula baieztatzen dutenei eskatu ahal izango die dokumentazio originala edo konpultsatua aurkezteko. Errekerimendu horretan, indarrean dagoen legerian ezarritako aurkezteko moduak adieraziko dira.

Argibidea

 • Baliozkotze eta salbuespenaren prozedura ikaslea matrikulatu ondoren hasten da; beraz, fase honetan ez da horretarako dokumentaziorik aurkeztu behar (dokumentazio hori ez da kontuan hartuko inolako ondorioetarako).

2. Esleipena

Matrikulazio-egutegia
Behin-behineko zerrendak argitaratzea Uztailaren 5a
Behin-behineko zerrendei erreklamazioa Uztailaren 5tik 7ra
Behin betiko zerrendak argitaratzea Uztailaren 9a
Matrikula berrestea, prezio publikoaren ordainketa barne Uztailaren 9tik 13ra
Itxaron-zerrendan zeuden eta 2. esleipenean plaza bat esleitu zaienen behin betiko zerrenda argitaratzea Uztailaren 16a
Matrikula berrestea, itxarote-zerrendan dauden ikasleak, prezio publikoaren ordainketa barne Uztailaren 16etik 20ra
Esleipen berriak eta matrikulazioa Argitaratuko dira

Modulu bakoitzeko plaza guztietatik % 5 gordeko dira % 33ko edo gehiagoko minusbaliotasuna dutela egiaztatzen dutenentzat, eta beste % 5 errendimendu handiko kirolarientzat (eskabidean markatu eta egiaztagiriak erantsi behar dira).

Onartze prozeduran lehentasuna izango dute 2020-21 ikasturtean BIRT-en matrikulaturik egon diren ikasleek, beti ere moduluren bat gainditu badute eta ez badute matrikularik baliogabetu edo moduluren bat bertan behera utzi.

Antzinako ikasleen eskaerak ordenatzeko ondorengo irizpideak aplikatuko dira hurrenez hurren:

Sartzeko lehentasuna duten ikasleak

1. Zikloan gaindituriko modulu kopurua
2. Matrikulazioarekiko gaindituriko modulu kopuruaren ehunekoa
3. Ikasketa espedienteko batezbesteko nota

Ikasle berriak zikloan

Eskaerak ordenatzeko ondorengo taulako irizpideak aplikatuko dira hurrenez hurren:

Erdi-maila

Kuotak Sarbide-mota Lehentasuna
%65 DBHtik

Erreserbatzen da:

 • % 5 HHEko titulazioetarako
 • % 5 homologatu gabe dauden atzerriko titulazioetarako
DBHko 4. maila amaituta azken bi ikasturteetan
%20 Oinarrizko Lanbide Heziketatik Eskaera egindako zikloarekiko afinitatea
%15 1.Erdi-mailara edo goi maila sarbide-froga Erdi-mailako sarbide froga
2. Beste titulazio bidez (RD 1147/2011)

 • Teknikari-laguntzaile titulua (LH1)
 • Teknikari titulua (Erdi-maila)
 • Goi-mailako Teknikari titulua
 • Batxilergoko titulua
 • IEEko 1. zikloa gaindituta izatea
 • BBBko 2. maila gaindituta izatea
 • Unibertsitate titulua
3. Hasierako Lanbide-Prestakuntzarako moduluak gaindituak
4. 25 urtez gorakoentzat unibertsitateko sarbide-froga
5. Beste sarbide-motak

Goi-maila

Kuotak Sarbide-mota Lehentasuna
%60 Batxilergotik (LOE edo LOGSE)

% 5 homologatu gabe dauden atzerriko titulazioetarako erreserbatzen da

Zikloarentzat ezarritako batxilergo mota
%20 Erdi-mailako ziklo batetik Eskaera egindako zikloarekiko afinitatea
%20 1. Goi-mailako sarbide froga
2. Beste titulazio bat

 • Batxilergo esperimentaleko 2. maila gainditua izatea
 • UBIa gaindituta izatea
 • Teknikari espezialista titulua (LHII)
3. 25 urtez gorakoentzat unibertsitateko sarbide-froga
4. Beste Goi-mailako teknikari titulu bat
5. Unibertsitate titulua

6. Bestelako sarbideak

BUP

 • Zerrendetan agertzen ez zarenean edo baztertuen zerrendetan agertzen zarenean, izapide guztiak behar bezala bete badituzu (eskaera egin eta dokumentazioa epearen barruan entregatu baduzu)
 • Zerrendetan agertzen den nota zure espedientean agertzen dena ez denean edo sartzeko bidea zuk aukeratutakoa ez denean.
 • Onarpenean zure lehentasuna, zure elbarritasuna edo errendimendu handiko kirolaria izatea ez denean kontuan hartzen

3. Matrikulazioa eta Ordainketa

Prozedura Ikasgunearen bidez egiten da. Esleipen batean (ikus esleipen-daten eta matrikularen koadroa) plazaren bat egokitu bazaizu, zure eskabidean “matrikulatu” botoia agertuko da. Sakatu eta Administrazioaren ordainketa-pasabidera sartuko zara. Matrikula osatzeko jarraibideak bete behar dituzu.

Gogoratu ordainketa dagokion epean egiten ez bada ez zarela matrikulatuko eta egokitu zaizkizun plazak itxaron-zerrendako kideei esleituko zaizkiela hurrengo esleipenetan.