Goi-Maila

Fabrikazio mekanikoko diseinua

Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: fabrikazio mekanikoko produktuak, txapa prozesatzeko tresnak, eta polimeroetarako, galdaketako, forjaketako, estanpazioko edo pulbimetalurgiako moldeak eta ereduak diseinatzea; kalitatea ziurtatuta, eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia betez.

 • Maila: Goi-Maila
 • Iraupena: 2000 ordu
 • Prezioa: 20€ modulu bakoitzeko
 • Hizkuntza: Gaztelera
 • Delineatzaile proiektugilea.
 • CADeko teknikaria.
 • Produktuak garatzeko teknikaria.
 • Matrizeak garatzeko teknikaria.
 • Tresnak garatzeko teknikaria.
 • Moldeak garatzeko teknikaria.
 • Produktuak eta moldeak garatzeko teknikaria.

Titulazio baliokideak

Zikloa amaitzean, Fabrikazio mekanikoko diseinuko teknikariaren titulazioaz gain, ondorengo egiaztapenak eskuratuko ditu ikasleak:

 • Lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko maila: Lan Prestakuntza eta Orientabidea lanbide-moduluak, lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko mailaren jarduerak burutzeko beharrezkoak diren lanbide-erantzukizunak burutzeko gaitasuna ematen du.
 

Garrantzitsua

 • Asteko gutxi gorabeherako ikasketa-orduak moduluari eskaini beharko litzaizkiokeen gutxieneko orduen estimazioa dira.
 • Lantokiko prestakuntza egiteko baldintza batzuk bete behar dira ezinbestean, esaterako:
  1. Bi lauhilekoetako batean egin behar da, epealdi jarraian.
  2. Enpresarekin adostutako ordutegia eta egutegia jarraitu behar dira.
  3. Euskadin jarduera-zentro bat duten enpresetan egiten da.

Prestakuntza ziklo hau A ereduan eskaintzen da eta ondorioz bere moduluetan erabiliko diren ikasketa baliabideak gazteleraz aurkeztuko dira. Hala ere, ikasleak moduluetako jarduerak eta irakasle-ikasleekin izan dezakeen komunikazioa, euskaraz nahiz gazteleraz egin ahalko ditu.

Hurrengo taulak zikloa osatzen duten prestakuntza-moduluen ezaugarriak jasotzen ditu, 2021-22 ikasturterako eskaintza xehatuarekin.

Zikloaren lanbide-moduluak

Modulua Orduak Gutxi gora beherako ikasketa orduak Baldintzak Ikaste ordena
Osoak Bertarakoak
Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa
Urtekoa 60 Plaza
198 0 7 ordu / asteko 1
Fabrikazio mekanikoko teknikak
Urtekoa 45 Plaza
198 56 7 ordu / asteko 1
Fabrikazioaren automatizazioa
Urtekoa 45 Plaza
198 32 7 ordu / asteko
Produktu mekanikoen diseinua
Urtekoa 45 Plaza
297 0 10 ordu / asteko Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa gaindituta izatea edo horrekin batera ikastea

Gomendioa: Fabrikazio mekanikoko teknikak gaindituta izatea
Txapa prozesatzeko eta estanpatzeko tresnen diseinua
Urtekoa 45 Plaza
240 0 8 ordu / asteko Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa gaindituta izatea

Gomendioa: Fabrikazio mekanikoko teknikak eta Produktu mekanikoen diseinua gaindituta izatea
Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua
Urtekoa 45 Plaza
120 0 4 ordu / asteko Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa gaindituta izatea

Gomendioa: Fabrikazio mekanikoko teknikak eta Produktu mekanikoen diseinua gaindituta izatea
Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua
Urtekoa 45 Plaza
140 0 5 ordu / asteko Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa gaindituta izatea

Gomendioa: Fabrikazio mekanikoko teknikak eta Produktu mekanikoen diseinua gaindituta izatea
Ingeles teknikoa
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
40 0 3 ordu / asteko Ingeleseko ezagutza basikoak izatea (irakaslearekin harremana eta edukiak hizkuntza horretan izango dira)
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
99 0 7 ordu / asteko
Enpresa eta ekimen sortzailea
2. lauhilekoa 45 Plaza
60 0 4 ordu / asteko
Produktu mekanikoak diseinatzeko proiektua
Lehen edo 2. lauhilekoa 25 Plaza
50 0 3 ordu / asteko Zikloko beste modulu guztiak gaindituta izatea, Lantokiko prestakuntza ezik
Lantokiko prestakuntza
Lehen edo 2. lauhilekoa 25 Plaza
360 360 Zikloko beste modulu guztiak gaindituta izatea, Proiektua ezik
 

Garrantzitsua

 • Derrigorrez joan behar da, gutxienez, saio presentzialen %80ra, aurrez aurrekoak dituzten moduluak gainditu ahal izateko.
 • Fabrikazio mekanikoko teknikak moduluko saio presentzialetarako, ikasleak, ikasturte hasieran adieraziko zaizkion laneko arropa eta norbanakoaren babes ekipoak (betaurrekoak eta segurtasun botak) beharko ditu.

Heziketa-ziklo honetako zenbait modulutan, ikaskuntza plataformaren bidez eginiko ikaste eta ebaluazio jarduerak, saio presentzialekin osatuko dira, hauek 17:00etan hasi eta 21:00etan amaituko dira.

Heziketa-ziklo honetako saio presentzialak ondoko ikastetxeetan izango dira.
C.I.F.P. Mendizabala L.H.I.I.

Portal de Lasarte Kalea, 23, 01007, Gasteiz - Araba

Webgunera joan
C.I.F.P. Nicolás Larburu L.H.I.I.

Aldapa kalea, 3, 48901 Barakaldo - Bizkaia

Webgunera joan
C.I.F.P. Hernani Lanbide Heziketa L.H.I.I.

Karmelo Labaka kalea, 7, 20120, Hernani - Gipuzkoa

Webgunera joan
 

Eskatu informazio gehiago

idazkaritza@birt.eus
945 56 79 53