Erdi-Maila

Mendekotasun egoeran dauden pertsonen arreta

Titulu honen konpetentzia orokorra da mendekotasun-egoeran dauden pertsonei etxeko eta instituzioetako esparruan arreta egitea, horien bizi-kalitatea mantentzeko eta hobetzeko, eta, horretarako, laguntza-jarduerak egitea –ez osasunekoak–, baita jarduera piskosozialak eta etxeko kudeaketan laguntzeko jarduerak ere, prebentzio eta segurtasuneko neurriak eta arauak aplikatuta, eta, beharrezkoa denean, beste zerbitzu batzuetara bideratuta.

 • Maila: Erdi-Maila
 • Iraupena: 2000 ordu
 • Prezioa: 20€ modulu bakoitzeko
 • Hizkuntza: Gaztelera eta euskara
 • Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen zaintzailea instituzioetan eta/edo etxean.
 • Arreta psikiatrikoko zentroetako zaintzailea.
 • Gerokultorea.
 • Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen gelazainburua eta azpigelazainburua instituzioetan.
 • Adinekoen eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonen egoitzetako plantako laguntzaile arduraduna.
 • Etxez etxeko laguntzako laguntzailea. Etxez etxeko arretako laguntzailea.
 • Familiako langilea.
 • Hezkuntza bereziko laguntzailea.
 • Laguntzaile pertsonala.
 • Telelaguntzako teleoperadorea.

Titulazio baliokideak

Zikloa amaitzean, Mendekotasun egoeran dauden pertsonen arretako teknikariaren titulazioaz gain, ondorengo egiaztapenak eskuratuko ditu ikasleak:

 • Lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko maila: Lan Prestakuntza eta Orientabidea lanbide-moduluak, lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko mailaren jarduerak burutzeko beharrezkoak diren lanbide-erantzukizunak burutzeko gaitasuna ematen du.
 • Euskera B1 maila: Zikloa euskaraz egiten dutenek ez dituzte aurkeztu beharko Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B1 mailaren baliokide diren euskarako hizkuntza-ziurtagiriak sektore publikoko kontratazio-prozesuetan, ezta euskara-ikasketak egiten jarraitzeko ere.
 

Garrantzitsua

 • Asteko gutxi gorabeherako ikasketa-orduak moduluari eskaini beharko litzaizkiokeen gutxieneko orduen estimazioa dira.
 • Lantokiko prestakuntza egiteko baldintza batzuk bete behar dira ezinbestean, esaterako:
  1. Bi lauhilekoetako batean egin behar da, epealdi jarraian.
  2. Enpresarekin adostutako ordutegia eta egutegia jarraitu behar dira.
  3. Euskadin jarduera-zentro bat duten enpresetan egiten da.

2019-2020 ikasturtetik aurrera, heziketa-ziklo hau A eta D ereduetan eskainiko da.

Hurrengo taulak zikloa osatzen duten prestakuntza-moduluen ezaugarriak jasotzen ditu, 2021-22 ikasturterako eskaintza xehatuarekin.

Zikloaren lanbide-moduluak

Modulua Orduak Gutxi gora beherako ikasketa orduak Baldintzak Ikaste ordena
Osoak Bertarakoak
Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen ezaugarriak eta beharrak
Urtekoa 45 Plaza
132 0 4 ordu / asteko
Komunikaziorako laguntza
2. lauhilekoa 45 Plaza
99 8 7 ordu / asteko
Lehen laguntzak
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
66 12 4 ordu / asteko
Gizarte-trebetasunak
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
99 0 7 ordu / asteko
Etxeko laguntza
Urtekoa 45 Plaza
264 0 9 ordu / asteko
Osasun-arreta
Urtekoa 45 Plaza
198 16 7 ordu / asteko
Telelaguntza
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
99 0 7 ordu / asteko
Arreta eta laguntza psikosoziala
Urtekoa 45 Plaza
252 0 8 ordu / asteko
Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta antolatzea (22-23 ikasturtetik aurrera 2º lauhilekoan eskeiniko da)
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
105 0 7 ordu / asteko
Arreta higienikoa
2. lauhilekoa 45 Plaza
105 12 7 ordu / asteko
Ingeles teknikoa
2. lauhilekoa 45 Plaza
33 0 2 ordu / asteko Ingeleseko ezagutza basikoak izatea (irakaslearekin harremana eta edukiak hizkuntza horretan izango dira)
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
105 0 7 ordu / asteko
Enpresa eta ekimen sortzailea
2. lauhilekoa 45 Plaza
63 0 4 ordu / asteko
Lantokiko prestakuntza
Lehen edo 2. lauhilekoa 25 Plaza
380 380 Zikloko beste modulu guztiak gaindituta izatea
 

Garrantzitsua

Derrigorrez joan behar da, gutxienez, saio presentzialen %80ra, aurrez aurrekoak dituzten moduluak gainditu ahal izateko.

Heziketa-ziklo honetako zenbait modulutan, ikaskuntza plataformaren bidez eginiko ikaste eta ebaluazio jarduerak, saio presentzialekin osatuko dira, hauek 16:30etik 17:30era bitartean hasiko dira, moduluen arabera, eta 20:30ean amaituko dira.

Heziketa-ziklo honetako saio presentzialak ondoko ikastetxeetan izango dira.
I.E.S. Francisco de Vitoria B.H.I.

El Salvador kalea, 1, 01012 Gasteiz - Araba

Webgunera joan
I.E.S. Eskurtze B.H.I.

Eskurtze kalea, 11, 48012, Bilbo - Bizkaia

Webgunera joan
I.E.S. Plaiaundi B.H.I.

Plaiaundi, 20301, Irun - Gipuzkoa

Webgunera joan
 

Eskatu informazio gehiago

idazkaritza@birt.eus
945 56 79 53