Goi-Maila

Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa

Titulu honen konpetentzia orokorra da ekipo-ondasunen mekanizazio bidezko fabrikazioa eta muntaia planifikatu, programatu eta kontrolatzea, fabrikatu beharreko produktuen prozesuari buruzko dokumentaziotik eta zehaztapenetatik abiatuta, eta kudeaketaren eta produktuaren kalitatea ziurtatuta; eta laneko arriskuen prebentziorako eta ingurumen babeserako sistemak gainbegiratzea.

 • Maila: Goi-Maila
 • Iraupena: 2000 ordu
 • Prezioa: 20€ modulu bakoitzeko
 • Hizkuntza: Gaztelera
 • Mekanikako teknikaria.
 • Metalak prozesatzeko instalazioen arduraduna.
 • Metalak lantzeko makinen eragileen arduraduna.
 • Muntatzaileen arduraduna.
 • CNCko programatzailea.
 • Fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen programatzailea.
 • Produkzioaren programatzailea.

Titulazio baliokideak

Zikloa amaitzean, Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioko teknikariaren titulazioaz gain, ondorengo egiaztapenak eskuratuko ditu ikasleak:

 • Lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko maila: Lan Prestakuntza eta Orientabidea lanbide-moduluak, lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko mailaren jarduerak burutzeko beharrezkoak diren lanbide-erantzukizunak burutzeko gaitasuna ematen du.
 

Garrantzitsua

 • Asteko gutxi gorabeherako ikasketa-orduak moduluari eskaini beharko litzaizkiokeen gutxieneko orduen estimazioa dira.
 • Interpretazio grafikoa fabrikazio mekanikoan moduluan bertako zenbait zeregin entregatzeko eskanerra beharko da.
 • Lantokiko prestakuntza egiteko baldintza batzuk bete behar dira ezinbestean, esaterako:
  1. Bi lauhilekoetako batean egin behar da, epealdi jarraian.
  2. Enpresarekin adostutako ordutegia eta egutegia jarraitu behar dira.
  3. Euskadin jarduera-zentro bat duten enpresetan egiten da.

Prestakuntza ziklo hau A ereduan eskaintzen da eta ondorioz bere moduluetan erabiliko diren ikasketa baliabideak gazteleraz aurkeztuko dira. Hala ere, ikasleak moduluetako jarduerak eta irakasle-ikasleekin izan dezakeen komunikazioa, euskaraz nahiz gazteleraz egin ahalko ditu.

Hurrengo taulak zikloa osatzen duten prestakuntza-moduluen ezaugarriak jasotzen ditu, 2021-22 ikasturterako eskaintza xehatuarekin.

Zikloaren lanbide-moduluak

Modulua Orduak Gutxi gora beherako ikasketa orduak Baldintzak Ikaste ordena
Osoak Bertarakoak
Interpretazio grafikoa fabrikazio mekanikoan
Urtekoa 60 Plaza
132 0 4 ordu / asteko 1
Mekanizazio-, konformazio- eta muntaia-prozesuen definizioa
Urtekoa 60 Plaza
231 21 8 ordu / asteko 1
Fabrikazio-prozesuen gauzatzea
Urtekoa 45 Plaza
198 112 7 ordu / asteko 1
Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa
Urtekoa 45 Plaza
165 0 5 ordu / asteko
Fabrikazioa mekanikoko sistema automatikoen programazioa
Urtekoa 45 Plaza
100 30 4 ordu / asteko
Produktuen egiaztapena
Urtekoa 45 Plaza
165 28 6 ordu / asteko Fabrikazio-prozesuen gauzatzea gaindituta izatea edo horrekin batera ikastea
Interpretazio grafikoa gaindituta izatea
Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa
Urtekoa 45 Plaza
240 72 8 ordu / asteko Interpretazio grafikoa eta Mekanizazio-, konformazio- eta muntaia-prozesuen definizioa gaindituta izatea

Gomendioa: Fabrikazio-prozesuen gauzatzea gaindituta izatea edo horrekin batera ikastea
Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM)
2. lauhilekoa 45 Plaza
40 8 3 ordu / asteko Interpretazio grafikoa eta Mekanizazio-, konformazio- eta muntaia-prozesuen definizioa gaindituta izatea

Gomendioa: Fabrikazio-prozesuen gauzatzea eta Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa gaindituta izatea edo hoiekin batera ikastea
Produkzioaren programazioa
Urtekoa 45 Plaza
120 0 4 ordu / asteko Arrakastaz ikasia izateko komenigarria da zikloaren ikuspegi orokor bat izatea. Horregatik, aurreko modulu-zerrendatik azkena ikastea komeni da (zerrendako batzuekin batera ere ikas daiteke)
Ingeles teknikoa
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
40 0 3 ordu / asteko Ingeleseko ezagutza basikoak izatea (irakaslearekin harremana eta edukiak hizkuntza horretan izango dira)
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
99 0 7 ordu / asteko
Enpresa eta ekimen sortzailea
2. lauhilekoa 45 Plaza
60 0 4 ordu / asteko
Produktu mekanikoak fabrikatzeko proiektua
Lehen edo 2. lauhilekoa 25 Plaza
50 0 3 ordu / asteko Zikloko beste modulu guztiak gaindituak izatea, Lantokiko prestakuntza ezik
Lantokiko prestakuntza
Lehen edo 2. lauhilekoa 25 Plaza
360 360 Zikloko beste modulu guztiak gaindituak izatea, Proiektua ezik
 

Garrantzitsua

 • Derrigorrez joan behar da, gutxienez, saio presentzialen %80ra, aurrez aurrekoak dituzten moduluak gainditu ahal izateko.
 • Fabrikazio-prozesuen gauzatzea moduluaren saio presentzialetarako, ikasleak, ikasturte hasieran adieraziko diren laneko arropa eta norbanakoaren babes ekipoak (betaurrekoak eta segurtasun botak) beharko ditu.

Heziketa-ziklo honetako zenbait modulutan, ikaskuntza plataformaren bidez eginiko ikaste eta ebaluazio jarduerak, saio presentzialekin osatuko dira, hauek 17:00etatik 18:00etara bitartean hasiko dira, moduluaren arabera, eta 21:00etan amaituko dira.

Heziketa-ziklo honetako saio presentzialak ondoko ikastetxeetan izango dira.
C.I.F.P. Mendizabala L.H.I.I.

Portal de Lasarte Kalea, 23, 01007, Gasteiz - Araba

Webgunera joan
IMH Campus

Azkue auzoa, 1, 20870 Elgoibar - Gipuzkoa

Webgunera joan
C.I.F.P. Nicolás Larburu L.H.I.I.

Aldapa kalea, 3, 48901 Barakaldo - Bizkaia

Webgunera joan
 

Eskatu informazio gehiago

idazkaritza@birt.eus
945 56 79 53