Erdi-Maila

Sukaldaritza eta gastronomia

Titulu honen konpetentzia orokorra da sukaldaritzako produkzioaren esparruan sukaldaritzako mota guztietako elaborazioak aurrez elaboratzeko, prestatzeko, kontserbatzeko, amaitzeko/aurkezteko eta zerbitzatzeko jarduerak gauzatzea, ezarritako kalitate-protokoloei jarraiki, eta higieneari, laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumenbabesari buruzko arauen arabera jardunda

 • Maila: Erdi-Maila
 • Iraupena: 2000 ordu
 • Prezioa: 20€ modulu bakoitzeko
 • Hizkuntza: Gaztelera
 • Partidaburua.
 • Kolektibitateetako(egoitzak, eskolak,…), jatetxe, eta janari laster edo presako sukaldari.
 • Gozogile.

Titulazio baliokideak

Zikloa amaitzean, Sukaldaritza eta gastronomiako teknikariaren titulazioaz gain, ondorengo egiaztapenak eskuratuko ditu ikasleak:

 • Lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko maila: Lan Prestakuntza eta Orientabidea lanbide-moduluak, lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko mailaren jarduerak burutzeko beharrezkoak diren lanbide-erantzukizunak burutzeko gaitasuna ematen du.
 • Elikagaien manipulazioa: Elikagaiak manipulatzeko segurtasuna eta higienea lanbide-moduluak, elikagaien manipulatzaile gisa jarduteko gaitasuna ematen du.
 

Garrantzitsua

 • Asteko gutxi gorabeherako ikasketa-orduak moduluari eskaini beharko litzaizkiokeen gutxieneko orduen estimazioa dira.
 • Lantokiko prestakuntza egiteko baldintza batzuk bete behar dira ezinbestean, esaterako:
  1. Bi lauhilekoetako batean egin behar da, epealdi jarraian.
  2. Enpresarekin adostutako ordutegia eta egutegia jarraitu behar dira

Heziketa-ziklo hau A ereduan eskaintzen da eta ondorioz bere moduluetan erabiliko diren ikasketa baliabideak gazteleraz aurkeztuko dira. Hala ere, ikasleak moduluetako jarduerak eta irakasle-ikasleekin izan dezakeen komunikazioa, euskaraz nahiz gazteleraz egin ahalko ditu.

Hurrengo taulak zikloa osatzen duten prestakuntza-moduluen ezaugarriak jasotzen ditu, 2021-22 ikasturterako eskaintza xehatuarekin.

Zikloaren lanbide-moduluak

Modulua Orduak Gutxi gora beherako ikasketa orduak Baldintzak Ikaste ordena
Osoak Bertarakoak
Elikagaiak manipulatzeko segurtasuna eta higienea
Lehen lauhilekoa 40 Plaza
66 0 4 ordu / asteko Hasieran ikastea 1
Pastelgintzako eta gozogintzako oinarrizko prozesuak
Urtekoa 30 Plaza
165 96 6 ordu / asteko Elikagaiak manipulatzeko Segurtasuna eta Higienea gainditua izatea edo horrekin batera ikastea. Ez da bateragarria Sukaldaritzako Teknikekin.
Elikagaien aurretiazko elaborazioa eta kontserbazioa
Urtekoa 30 Plaza
297 96 10 ordu / asteko Elikagaiak manipulatzeko segurtasuna eta higienea gaindituta izatea edo horrekin batera ikastea

Gomendioa: Sukaldaritzako teknikakin batera ikastea
Sukaldaritzako teknikak
Urtekoa 30 Plaza
330 157.5 11 ordu / asteko Elikagaiak manipulatzeko segurtasuna eta higienea gaindituta izatea edo horrekin batera ikastea. Ez da bateragarria Pastelgintzako eta gozogintzako oinarrizko prozesuak moduluarekin ikastea.

Gomendioa: Elikagaien aurretiazko elaborazioa eta kontserbaziokin batera ikastea
Eskaintza gastronomikoak
2. lauhilekoa 40 Plaza
99 0 7 ordu / asteko Gomendioa: Sukaldaritzako teknikak gaindituta izatea
Jatetxe-arloko postreak
Urtekoa 30 Plaza
168 80 6 ordu / asteko Pastelgintzako eta gozogintzako oinarrizko prozesuak gaindituta izatea edo horrekin batera ikastea
Sukaldaritzako produktuak
Urtekoa 30 Plaza
294 96 10 ordu / asteko Elikagaien aurretiazko elaborazioa eta kontserbazioa eta Sukaldaritzako teknikak gaindituta izatea edo horrekin batera ikastea
Ingeles teknikoa
2. lauhilekoa 40 Plaza
33 0 2 ordu / asteko Ingeleseko ezagutza basikoak izatea (irakaslearekin harremana eta edukiak hizkuntza horretan izango dira)
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lehen lauhilekoa 40 Plaza
105 0 7 ordu / asteko
Enpresa eta ekimen sortzailea
2. lauhilekoa 40 Plaza
63 0 4 ordu / asteko
Lantokiko prestakuntza
Lehen edo 2. lauhilekoa 25 Plaza
380 380 Zikloko beste modulu guztiak gaindituta izatea
 

Garrantzitsua

 • Derrigorrez joan behar da, gutxienez, saio presentzialen %80ra, aurrez aurrekoak dituzten moduluak gainditu ahal izateko. Saio hauetarako, ikasleak, ikasturte hasieran adieraziko zaizkion laneko arropa eta sukaldeko materialea beharko ditu.
 • Saio presentzialen egutegia ziklorako proposaturiko ikasketa planaren baitan egin da, eta ondorioz, saio hauek egun berdinetan kointziditzen dutenez ezingo dira ikasketak ondorengo moduluetan batera egin:
  • Pastelgintzako eta gozogintzako oinarrizko prozesuak eta Sukaldaritzako teknikak

Heziketa-ziklo honetako zenbait modulutan, ikaskuntza plataformaren bidez eginiko ikaste eta ebaluazio jarduerak, saio presentzialekin osatuko dira. Gamarran 16:15ean hasiko dira eta 20:15ean  amaituko dira. Galdakaon berriz, saio berberak, 16:30ean hasiko dira eta 20:30ean amaituko dira.

Heziketa-ziklo honetako saio presentzialak ondoko ikastetxeetan izango dira.
I.E.S. Galdakao Ostalaritza B.H.I.

Sixta Barrenetxea kalea, 24, 48960, Galdakao - Bizkaia

Webgunera joan
I.E.S. Gamarra Ostalaritza B.H.I.

Presagana kalea, 1, Gamarra Nagusia, 01013, Gasteiz - Araba

Webgunera joan
 

Eskatu informazio gehiago

idazkaritza@birt.eus
945 56 79 53