Goi-Maila

Sareko informatika-sistemen administrazioa

Titulu honen konpetentzia orokorra da informatika-sistemak konfiguratzea, administratzea eta mantentzea, sistemaren funtzionaltasuna, bere baliabideen osotasuna eta zerbitzuak bermatuta, betiere eskatutako kalitatearekin eta indarrean dagoen arautegia betez.

 • Maila: Goi-Maila
 • Iraupena: 2000 ordu
 • Prezioa: 20€ modulu bakoitzeko
 • Hizkuntza: Gaztelera
 • Sistemen administrazioko teknikaria.
 • Informatikako arduraduna.
 • Internet zerbitzuetako teknikaria.
 • Mezularitza elektronikoko zerbitzuetako teknikaria.
 • Laguntza eta euskarri teknikoko langilea.
 • Telelaguntzako teknikaria.
 • Datu-baseen administrazioko teknikaria.
 • Sareetako teknikaria.
 • Sistemen gainbegiratzailea.
 • Komunikazio-zerbitzuetako teknikaria.
 • Web inguruneetako teknikaria.

Titulazio baliokideak

Zikloa amaitzean, Sareko Informatika-sistemen Administrazioko teknikariaren titulazioaz gain, ondorengo egiaztapenak eskuratuko ditu ikasleak:

 • Lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko maila: Lan Prestakuntza eta Orientabidea lanbide-moduluak, lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko mailaren jarduerak burutzeko beharrezkoak diren lanbide-erantzukizunak burutzeko gaitasuna ematen du.
 

Garrantzitsua

 • Asteko gutxi gorabeherako ikasketa-orduak moduluari eskaini beharko litzaizkiokeen gutxieneko orduen estimazioa dira.
 • Ziklo honetako jardueren ezaugarriak kontuan hartuta, beharrezkoa da gutxienez 8 GB-eko RAM memoriadun ordenagailua izatea. Gainera, kontuan hartu behar da erabiliko diren tresnetako batzuk Windowserako bakarrik daudela eskuragarri. Hori dela eta, Mac OS eta Linux erabiltzaileak Windows makina birtualak muntatzeko prest egon beharko dute.
 • Lantokiko prestakuntza egiteko baldintza batzuk bete behar dira ezinbestean, esaterako:
  1. Bi lauhilekoetako batean egin behar da, epealdi jarraian.
  2. Enpresarekin adostutako ordutegia eta egutegia jarraitu behar dira.
  3. Euskadin jarduera-zentro bat duten enpresetan egiten da.

Heziketa-ziklo hau A ereduan eskaintzen da eta ondorioz bere moduluetan erabiliko diren ikasketa baliabideak gazteleraz aurkeztuko dira. Hala ere, ikasleak moduluetako jarduerak eta irakasle-ikasleekin izan dezakeen komunikazioa, euskaraz nahiz gazteleraz egin ahalko ditu.

Hurrengo taulak zikloa osatzen duten prestakuntza-moduluen ezaugarriak jasotzen ditu, 2021-22 ikasturterako eskaintza xehatuarekin.

Zikloaren lanbide-moduluak

Modulua Orduak Gutxi gora beherako ikasketa orduak Baldintzak Ikaste ordena
Osoak Bertarakoak
Sistema eragileak ezartzea
Urtekoa 45 Plaza
264 12 9 ordu / asteko 1
Sareak planifikatzea eta administratzea
Urtekoa 45 Plaza
198 20 7 ordu / asteko 1
Hardware oinarriak
2. lauhilekoa 45 Plaza
99 12 7 ordu / asteko
Datu-baseak kudeatzea
Urtekoa 45 Plaza
198 0 7 ordu / asteko
Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak
Urtekoa 45 Plaza
132 0 4 ordu / asteko
Sistema eragileak administratzea
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
120 0 8 ordu / asteko Sistema eragileak ezartzea eta Sareak planifikatzea eta administratzea gaindituta izatea
Sareko zerbitzuak eta Internet
2. lauhilekoa 45 Plaza
120 0 8 ordu / asteko Sistema eragileak ezartzea eta Sareak planifikatzea eta administratzea gaindituta izatea
Web-aplikazioak ezartzea
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
100 0 7 ordu / asteko Datu-baseak kudeatzea eta Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak gaindituta izatea
Datu-baseak kudeatzeko sistemak administratzea
2. lauhilekoa 45 Plaza
60 0 4 ordu / asteko Sistema eragileak ezartzea, Sareak planifikatzea eta administratzea eta Datu-baseak kudeatzea gaindituta izatea
Segurtasuna eta erabilgarritasun handia
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
100 0 7 ordu / asteko Sistema eragileak ezartzea eta Sareak planifikatzea eta administratzea gaindituta izatea
Ingeles teknikoa
2. lauhilekoa 45 Plaza
40 0 3 ordu / asteko Ingeleseko ezagutza basikoak izatea (irakaslearekin harremana eta edukiak hizkuntza horretan izango dira)
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
99 0 7 ordu / asteko
Enpresa eta ekimen sortzailea
2. lauhilekoa 45 Plaza
50 0 3 ordu / asteko
Sareko informatika-sistemak administratzeko proiektua
Lehen edo 2. lauhilekoa 25 Plaza
50 0 3 ordu / asteko Zikloko beste modulu guztiak gaindituta izatea, Lantokiko prestakuntza ezik
Lantokiko prestakuntza
Lehen edo 2. lauhilekoa 25 Plaza
360 360 Zikloko beste modulu guztiak gaindituta izatea, Proiektua ezik
 

Garrantzitsua

Derrigorrez joan behar da, gutxienez, saio presentzialen %80ra, aurrez aurrekoak dituzten moduluak gainditu ahal izateko.

Heziketa-ziklo honetako zenbait modulutan, ikaskuntza plataformaren bidez eginiko ikaste eta ebaluazio jarduerak, saio presentzialekin osatuko dira, hauek 17:00etatik  21:00etara bitartean izango dira.

Heziketa-ziklo honetako saio presentzialak ondoko ikastetxeetan izango dira.
C.I.F.P. Ciudad Jardín L.H.I.I.

Araba kalea, 39, 01006, Gasteiz - Araba

Webgunera joan
I.E.S. Zubiri-Manteo B.H.I.

Jose Migel Barandiaran kalea, 10-12, 20013, Donostia - Gipuzkoa

Webgunera joan
C.I.F.P. Elorrieta-Erreka Mari L.H.I.I.

Agirre Lehendakariaren etorb., 184, 48000 Bilbo - Bizkaia

Webgunera joan
 

Eskatu informazio gehiago

idazkaritza@birt.eus
945 56 79 53