Goi-Maila

3D Animazioak, jokoak eta ingurune elkarreragileak

Titulu honen konpetentzia orokorra da ikus-entzunezko produkziotarako 2D eta 3D animazioak sortzea eta multimedia ikus-entzunezko produktu elkarreragileak garatzea, hauek sortzeko esku hartzen duten elementuak eta iturriak integratuz, eta euren erlazioak, mendetasunak eta elkarreragin-irizpideak kontuan hartuz, aurretik definitutako parametroetan oinarrituta.

 • Maila: Goi-Maila
 • Iraupena: 2000 ordu
 • Prezioa: 20€ modulu bakoitzeko
 • Hizkuntza: Gaztelera
 • 3D animatzailea.
 • 2D animatzailea.
 • Tartekatzailea.
 • 3D modelatzailea.
 • Grafista digitala.
 • Espazio birtualen sortzailea.
 • 3D efektu berezien teknikaria.
 • Ikus-entzunezko multimedia-integratzailea.
 • Ikus-entzunezko multimedia-produktuen eta aplikazioen garatzailea.
 • Multimedia ikus-entzunezko eduki interaktiboen eta ez-interaktiboen editorea.
 • Multimediako errealizazioko eta sistemetako teknikaria.
 

Garrantzitsua

 • Ziklo berria da, eta 2021-2022 ikasturtetik aurrera ezarriko da pixkanaka, 2024an eskaintza osora iritsi arte. Lehenengo ikasturterako 4 modulu baino ez dira eskaintzen. Modulu bakoitzaren ezarpen-ikastaroa ikus dezakezu beherago dagoen taulan.
 • Ziklo honetako jardueren ezaugarriak kontuan hartuta, beharrezkoa da gutxienez 16 GB-eko RAM memoria duen ordenagailu bat, i7 prozesadorea edo goragokoa eta 4 GB-eko txartel grafikoa izatea. Gainera, kontuan hartu behar da erabiliko diren tresnetako batzuk Windowserako bakarrik daudela eskuragarri. Hori dela eta, Mac OS eta Linux erabiltzaileak Windows makina birtualak muntatzeko prest egon beharko dute.
 • Asteko gutxi gorabeherako ikasketa-orduak moduluari eskaini beharko litzaizkiokeen gutxieneko orduen estimazioa dira.
 • Lantokiko prestakuntza egiteko baldintza batzuk bete behar dira ezinbestean, esaterako:
  1. Bi lauhilekoetako batean egin behar da, epealdi jarraian.
  2. Enpresarekin adostutako ordutegia eta egutegia jarraitu behar dira.
  3. Euskadin jarduera-zentro bat duten enpresetan egiten da.

Prestakuntza ziklo hau A ereduan eskaintzen da eta, horren ondorioz, bere moduluetan erabiliko diren ikasketa baliabideak gaztelaniaz aurkeztuko dira. Hala ere, ikasleak moduluetako jarduerak eta irakasle-ikasleekin izan dezakeen komunikazioa, euskaraz nahiz gaztelaniaz egin ahalko ditu.

Hurrengo taulak zikloa osatzen duten lanbide-moduluen ezaugarriak jasotzen ditu, modulu bakoitzean zein ikasturtetatik aurrera matrikulatu ahal izango den adierazita.

Zikloaren lanbide-moduluak

Modulua Orduak Gutxi gora beherako ikasketa orduak Baldintzak Ikaste ordena
Osoak Bertarakoak
Animaziorako diseinua, marrazketa eta modelatzea (2021-22 ikasturtea)
Urtekoa 45 Plaza
198 0 7 ordu / asteko
2D eta 3D animazioa eta elementuak (2021-22 ikasturtea)
Urtekoa 45 Plaza
264 0 9 ordu / asteko
Ingeles teknikoa (2021-22 ikasturtea)
2. lauhilekoa 45 Plaza
40 0 3 ordu / asteko
Laneko prestakuntza eta orientabidea (2021-22 ikasturtea)
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
99 0 7 ordu / asteko
2D eta 3D kolorea, argiztapena eta akaberak (2022-23 ikasturtea)
Urtekoa
198 0 7 ordu / asteko
Multimedia-proiektu elkarreragileen errealizazioa (2022-23 ikasturtea)
Urtekoa
231 0 8 ordu / asteko
Ikus-entzunezkoen muntaketa eta postprodukzioa egitea (2022-23 ikasturtea)
Lehen edo 2. lauhilekoa
140 0 9 ordu / asteko
Ikus-entzunezko 2D eta 3D animazio-proiektuak (2023-24 ikasturtea)
Lehen edo 2. lauhilekoa
100 0 7 ordu / asteko
Jokoen eta ingurune elkarreragileen proiektuak (2023-24 ikasturtea)
Lehen edo 2. lauhilekoa
100 0 7 ordu / asteko
Gailu anitzeko ingurune elkarreragileen garapena (2023-24 ikasturtea)
Urtekoa
160 0 6 ordu / asteko
Enpresa eta ekimen sortzailea (2023-24 ikasturtea)
Lehen edo 2. lauhilekoa
60 0 4 ordu / asteko
3D animazioen, jokoen eta ingurune elkarreragileen proiektua (2024-25 ikasturtea)
Lehen edo 2. lauhilekoa
50 0 3 ordu / asteko
Lantokiko prestakuntza (2024-25 ikasturtea)
Lehen edo 2. lauhilekoa
360
 

Heziketa-ziklo hau online egiten da erabat: ez da aurrez aurreko saioetara joan behar, amaierako azterketetara eta lantokietako prestakuntzara izan ezik (beti izaten dira aurrez aurrekoak).

Gainerako jarduerak, bai ikaskuntzakoak bai ebaluaziokoak, online egingo dira, ikaskuntza-plataformaren bidez

 

Eskatu informazio gehiago

idazkaritza@birt.eus
945 56 79 53