Erdi-Maila

Instalazio elektriko eta automatikoak

Titulu honen konpetentzia orokorra da eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak, behetentsioko instalazio elektrikoak, makina elektrikoak eta sistema automatizatuak muntatzea eta mantentzea, betiere indarrean dagoen araudia eta erregelamentazioa aplikatuz, kalitate, segurtasun eta laneko arriskuetako protokoloak aintzat hartuz, eta funtzionalitatea eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuz.

 • Maila: Erdi-Maila
 • Iraupena: 2000 ordu
 • Prezioa: 20€ modulu bakoitzeko
 • Hizkuntza: Gaztelera
 • Instalatzaile eta mantentzaile elektrikaria.
 • Eraikuntzako elektrikaria.
 • Industria-elektrikaria.
 • Mantentze-elektrikaria.
 • Sistema domotikoetako instalatzailea eta mantentzailea.
 • Antenen instalatzailea eta mantentzailea.
 • Etxebizitza-eraikinetako telekomunikazioen instalatzailea.
 • Ekipo eta instalazio telefonikoetako instalatzailea eta muntatzailea.
 • Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioen muntatzailea.

Titulazio baliokideak

Zikloa amaitzean, Instalazio Elektriko eta Automatikoko teknikariaren titulazioaz gain, ondorengo egiaztapenak eskuratuko ditu ikasleak:

 • Lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko maila: Lan Prestakuntza eta Orientabidea lanbide-moduluak, lan-arriskuen prebentzioko oinarrizko mailaren jarduerak burutzeko beharrezkoak diren lanbide-erantzukizunak burutzeko gaitasuna ematen du.
 • Behe-tentsioko instalatzaile baimenduaren txartela: Tituluaren lanbide-moduluek, beren osotasunean ezarritako prestakuntzak, bermatu egiten du Behe tentsioko instalatzaile baimenduen txartelean eskatzen den jakintza-maila, bai oinarrizko kategorian, bai espezialistaren kategorian.
 

Garrantzitsua

 • Asteko gutxi gorabeherako ikasketa-orduak moduluari eskaini beharko litzaizkiokeen gutxieneko orduen estimazioa dira.
 • Lantokiko prestakuntza egiteko baldintza batzuk bete behar dira ezinbestean, esaterako:
  1. Bi lauhilekoetako batean egin behar da, epealdi jarraian.
  2. Enpresarekin adostutako ordutegia eta egutegia jarraitu behar dira.
  3. Euskadin jarduera-zentro bat duten enpresetan egiten da.

Heziketa-ziklo hau A ereduan eskaintzen da eta ondorioz bere moduluetan erabiliko diren ikasketa baliabideak gazteleraz aurkeztuko dira. Hala ere, ikasleak moduluetako jarduerak eta irakasle-ikasleekin izan dezakeen komunikazioa, euskaraz nahiz gazteleraz egin ahalko ditu.

Hurrengo taulak zikloa osatzen duten prestakuntza-moduluen ezaugarriak jasotzen ditu, 2021-22 ikasturterako eskaintza xehatuarekin.

Zikloaren lanbide-moduluak

Modulua Orduak Gutxi gora beherako ikasketa orduak Baldintzak Ikaste ordena
Osoak Bertarakoak
Elektronika
Urtekoa 45 Plaza
132 0 4 ordu / asteko 1
Elektroteknia
Urtekoa 60 Plaza
198 0 7 ordu / asteko 1
Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazio-azpiegitura komunak
Urtekoa 45 Plaza
105 30 4 ordu / asteko
Eguzki-instalazio fotovoltaikoak
2. lauhilekoa 45 Plaza
66 17.5 4 ordu / asteko Elektroteknia gaindituta izatea edo horrekin batera ikastea
Barneko instalazio elektrikoak
Urtekoa 45 Plaza
297 84 10 ordu / asteko Elektroteknia gaindituta izatea edo horrekin batera ikastea
Banaketa-instalazioak
Urtekoa 45 Plaza
105 9 4 ordu / asteko Elektroteknia gaindituta izatea edo horrekin batera ikastea
Instalazio domotikoak
Urtekoa 45 Plaza
126 35 4 ordu / asteko Barneko instalazio elektrikoak gaindituta izatea edo horrekin batera ikastea
Makina elektrikoak
Urtekoa 45 Plaza
126 17.5 4 ordu / asteko Elektroteknia gaindituta izatea
Industria-automatismoak
Urtekoa 45 Plaza
264 84 9 ordu / asteko Elektroteknia gainditu izatea edo horrekin batera ikastea
Ingeles teknikoa
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
33 0 2 ordu / asteko Ingeleseko ezagutza basikoak izatea (irakaslearekin harremana eta edukiak hizkuntza horretan izango dira)
Laneko prestakuntza eta orientabidea
Lehen lauhilekoa 45 Plaza
105 0 7 ordu / asteko
Enpresa eta ekimen sortzailea
2. lauhilekoa 45 Plaza
63 0 4 ordu / asteko
Lantokiko prestakuntza
Lehen edo 2. lauhilekoa 25 Plaza
380 380 Zikloko beste modulu guztiak gaindituta izatea
 

Garrantzitsua

 • Derrigorrez joan behar da, gutxienez, saio presentzialen %80ra, aurrez aurrekoak dituzten moduluak gainditu ahal izateko. Saio hauetarako, ikasleak, ikasturte hasieran adieraziko zaizkion laneko erremintak beharko ditu.

Heziketa-ziklo honetako zenbait modulutan, ikaskuntza plataformaren bidez eginiko ikaste eta ebaluazio jarduerak, saio presentzialekin osatuko dira, hauek 17:30etik 18:00etara bitartean hasiko dira, moduluaren arabera, eta 21:00etan amaituko dira.

Heziketa-ziklo honetako saio presentzialak ondoko ikastetxeetan izango dira.
C.I.F.P. Mendizabala L.H.I.I.

Portal de Lasarte Kalea, 23, 01007, Gasteiz - Araba

Webgunera joan
C.I.F.P. Elorrieta-Erreka Mari L.H.I.I.

Agirre Lehendakariaren etorb., 184, 48000 Bilbo - Bizkaia

Webgunera joan
C.I.F.P. Usurbil L.H.I.I.

Etarte bidea, 9, 20170, Usurbil - Gipuzkoa

Webgunera joan
 

Eskatu informazio gehiago

idazkaritza@birt.eus
945 56 79 53